Starým rodičom z lásky - október 2016

Aby " Mesiac  úcty k starším" nebol iba prázdnym heslom bez obsahu, rozhodli sme sa už po piaty krát potešiť naších starých rodičov. Pripravili sme si pre nich program, darčeky vlastnoručne vyrobené, pohostenie a privítali sme ich v našej materskej škole. Boli sme radi, že prijali naše pozvanie a milej udalosti sa zúčastnili v hojnom počte. Tento rok sme potešili svojim vystúpením aj starších občanov našej obce a nezabudli sme ani na seniorov v Domove dôchodcov - Radosť. Poslaním našej materskej školy je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je úcta k starším ľuďom. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov. Patrí im zato veľká vďaka. 
 
 

 Týždeň zdravej výživy - november 2016

    V rámci obsahového celku - "Ako sa meníme"   sme v novembri jeden týždeň venovali zdravému stravovaniu. Zrealizovali sme deň natierkový, deň zeleninový  a deň plný ovocia. Deň natierkový - pripravili sme si jogurtovo-sýrovú natierku. Deň zeleninový sme si pochutnali na kapustovo-mrkvovom šaláte s kukuricou a deň plný ovocia sme si zhotovili ovocných ježkov a napiekli jablčník. Deťom o to viac chutilo, pretože si spomínané pochúťky pripravovali spoločne s pani učiteľkami.
 

Vítame Ťa Mikuláš 

6 decembra ako to už býva zvykom naši škôlkari privítali Mikuláša v tom nádhernom zimnom čase. Priniesol balíčky, pre naše dobré detičky. Za všetko sme sa mu pekne poďakovali a pesničku zaspievali.

 
 

Vianočný program pre rodičov - december 2016

Vianoce - sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek. Deti našej materskej školy si spoločne s pani učiteľkami pripravili "Vianočný program pre rodičov", v ktorom zazneli koledy a piesne, ktoré prinášajú vianočnú atmosféru, tance znázorňujúce padajúce snehové vločky, divadielko "Anjeli". Každá časť vystúpenia mala vlastné kulisy. Rodičia detí odmenili veľkým potleskom. Pod stromčekom čakalo na deti prekvapenie v podobe nových hračiek.
Veríme, že pre rodičov bolo toto vystúpenie príjemným spestrením predvianočného obdobia a z reakcií detí vieme ako ich teší možnosť predviesť sa pred svojimi najbližšími.
 
 

Strážkyňa prírody u nás 

23. januára 2017 navštívila našu MŠ strážkyňa prírody. Deti oboznámila so životom lesných zvierat v zimnom období. Spoznávali zvuky týchto zvierat a v prírode vyhľadávali  a rozoznávali stopy zajaca, líšky. Jej aktivity boli pre nás zaujímavé a prínosné. Ďakujeme pani Anke za zaujímavosti, s ktorými
 nás oboznámila a tešíme sa na ďalšie stretnutie s ňou. 
 
 
 

Parný vlak v Telgárte 

17.2. 2017 prechádzal cez Telgárt parný vlak. Hneď ako sme sa o tom dozvedeli sme vedeli, že takúto príležitosť si nenecháme ujsť a škôlkarom doprajeme, aby videli parnú lokomotívu. Deň bol krásny, slnečný a tak nič nebránilo tomu, aby sme sa vybrali na Železničnú stanicu Penzion a zblízka mali možnosť pozorovať tú krásu. Všetko vyšlo podľa plánu o čom svedčia zábery vo fotogalérii. 
 
 

NÁŠ   KARNEVAL

FAŠIANGY 2017 sme oslávili ako sa patrí. Posledný predprázdninový týždeň v našej škôlke sa niesol vo fašiangovom duchu. Od pondelka sme si s deťmi pripravovali masky- škrabošky, rozprávali sme sa o fašiangovom období, spievali si so sprievodom detských rytmických nástrojov, zabávali sa , tancovali tance na  fašiangovú tému, zdobili triedu a chystali sme sa na karneval, ktorý sme odštartovali v piatok doobeda športovými súťažiami, kde súťažili proti sebe dva tímy - červených a modrých. Pani riaditeľka nám napiekla fašiangové šišky a poobede sa stratili deti z triedy, zmenili sa na zvieratká a "Zvierací bál" sa mohol začať. Všetci sa tešili, veselili ,zabávali a hodovali. Nič nám nechýbalo, nálada bola výborná. A hurá na jarné prázdniny!!!!!!!
 
 

DIVADLO CILILING V NAŠEJ ŠKOLKE

22. mája 2017 sme si pozvali Divadlo z Prešova s rozprávkou Soľ nad zlato . Divadelné predstavenie sledovali naši škôlkari s rodičmi , ktorých sme si pozvali, aby sme spoločne strávili rozprávkové popoludnie pri príležitosti sviatku Dňa matiek, MDD a Dňa otcov. Divadelné predstavenie  sa nám  veľmi páčilo.  Herci nám spríjemnili deň svojim vystúpením a určite v budúcnosti si radi pozrieme ich ďalšie rozprávky ,ktoré ponúkajú vo svojom repertoári.

 

VÝLET  DO ZOO  V SPIŠSKEJ NOVEJ VS

25. mája 2017 sme navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi kde si deti v spoločnosti svojich rodičov mohli užiť príjemné chvíle so zvieratkami a vyšantiť sa na hojdačkách, loďkách plavajúcich po vode, kolotoči, nafukovacej žirafe, obhliadnúť pavilón Aqua Terra a popoludnie stráviť v najkrajšom meste Slovenska. Výlet sa nám vydaril , počasie nám prialo, účasť viac ako 90 percentná. Vo fotogalérií sa môžte o tom presvedčiť.
 
 

 Šumiačania na návšteve     

Jedno doobedie sme strávili so šumiackymi škôlkarmi.  Výborné vzťahy oboch riaditeliek nás zbližujú, radi sa navzájom stretávame , odovzdávame si skúsenosti, každý školský rok si naplánujeme jeden deň, ktorý trávime spolu,či už v MŠ u nás, alebo v MŠ v Šumiaci. Deti sa navzájom spoznávajú, hrajú sa spoločne rôzne hry.Tento deň sme si spolu zatancovali , naučili sme nové hudobno-pohybové hry nových kamarátov. Šumiacké deti sa nám predstavili so svojim programom a my sme im zaspievali a zarecitovali naše pesničky a básničky. Tešíme sa na na návštevu ich Materskej školy. 

Športová olympiáda 

28. júna si deti zmerali svoje sily  na multifunkčnom ihrisku. Súťažili v behu , v skokoch znožmo , v hode loptičky na cieľ, v hode loptičky do diaľky, v skoku do diaľky. Rozdelení boli do troch tímov: predškoláci, mladší a trojroční. Najlepším športovcom v tíme predškolákov sa stal Daniel Harvan. Najlepší športovec mladších bol Adam Pustaj a najšportovkyňa trojročných bola Radka Polohová. Víťazí boli odmenení medajlami a potleskom. 

 


Rozlúčková 2017

Predposledný deň šk.r. 2016/2017 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi predškolákmi.Na rozlúčkovú sme si pozvali aj rodičov, pre ktorých sme mali pripravený program, zostavený z rozlúčkových básničiek aj pesničiek samotných predškolákov ako aj mladších, ktorí venovali pár riekaniek svojim starším kamarátom . Druhá časť programu bola tanečná  zostava detských hudobno-pohybových hier, slávnostne odovzdávanie osvedčení, kníh , spomienkových listov , medailí za športové výkony a sladká odmena pre všetkých zúčastnených. 
Predškolákom prajeme veľa úspechov a čo najviac šťastných dní strávených v školských laviciach . Dovidenia !