Mesiac úcty k starším - október 2018

 Deťom od malička vštepujeme lásku a úctu k starkým. Keďže v októbri, ktorý je venovaný starším sa viac venujeme tejto téme si deti spolu s p. učiteľkami pripravili milý program  v podaní básničiek, pesničiek, tančeka so starkými a dramatizáciou rozprávky "Dedko repku zasadil" čím určite potešili svojich starých rodičov ako aj  Klub dôchodcov v našej obci. Obdarili ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi ako poďakovanie za lásku a starostlivosť starkým o svoje vnúčatá. Ďakujeme Vám starí rodičia, že ste s radosťou prijali naše pozvanie a v hojnom počte sme mohli s Vami stráviť jedno príjemne popolud
Celý október bola v našej škôlke jesenná atmosféra a nálada. To čo sme si napozorovali vonku sme sa snažili vniesť aj do vnútorných priestorov. Počas vzdelávacích aktivít sme si vyrábali strihaním, lepením, obkresľovaním, maľovaním, otláčaním, vyfarbovaním, pečiatkovaním rôzne  výrobky , práce a dekorácie a tým sme si vyzdobili svoje okolie. Deti mali šikovné rúčky, pracovali s radosťou a nadšením čoho dôkazom sú zábery vo fotogalérií.

 

 

Mikulášsko - vianočná besiedka 

 

6. december 2018 sme strávili tak trochu netradične, pozvali sme si rodičov, deti sa predstavili v roli Mikuláša, anjela a čerta, ktorý pre nich na saniach priniesol balíčky, ako príhovor bola prítomným prečítaná Legenda o Mikulášovi, ktorá priblížila kto bol Mikuláš a prečo sa tento sviatok slávi práve v tento deň, deti  zaspievali vianočné piesne , predstavili sa v scénke Vianočný stromček, porozdávali rodičom darčeky, ktoré si pre nich vlastnoručne pripravili, potešili a pohrali  sa s novými hračkami, ktoré si našli pod vianočným stromčekom. S rodičmi si posedeli a občerstvili sa vianočnými oplátkami s medom , vianočným pečivom a so želaním príjemne strávených nastávajúcich sviatkov v kruhu rodiny sa rozišli.

Zimné aktivity 2019

V priebehu zimného obdobia sme sa pravidelne zúčastňovali pobytu vonku, kde sme pozorovali  prírodné javy, skúmali vlastnosti snehu, skúšali pohyb po zľadovateľom povrchu,spúšťali sa z kopca na klzákoch, hrali sa so snehom, stavali snehuliakov, zdobili sneh farbami , stavali snežné stavby, vytvárali rôzne tvary zo snehu za pomoci formičiek, pozorovali lyžiarov na lyžiarskom stredisku Ski Telgárt. So strážkyňou prírody pozorovali stopy zvierat v snehu, oboznámili sa so životom lesných zvierat a vtáčikov počas tohto obdobia. Zima je bohatá na aktivity, ktoré deti milujú, ktorá im robí neskutočnú radosť. Nevadilo im, že sa do škôlky vracali vymrznutí, niekedy aj premočení, tie červené líčka od mrazu hovorili za všetko. Chorobnosť detí neprepukla, pretože každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, za každého počasia môže organizmus len posilniť. 
 
 

 

 
 
 

Zvieratká na bále

FAŠIANGOVÉ OBDOBIE 2019 sme ukončili  posledný predprázdninový týždeň. Od pondelka  si deti s pani učiteľkou pripravovali masky- škrabošky, rozprávali  sa o fašiangovom období, spievali si karnevalovú pesničku, nacvičili si básničku o karnevále zabávali sa , zdobili triedu a chystali  sa na karneval, ktorého presný termín nebol stanovený, mal byť prekvapením. V deň D sa deti zišli v hojnom počte, boli svedkami prípravy šišiek, ktoré sú tradičné pre toto obdobie, zasúťažili si, zaspievali , prezliekli sa do zvieracích kostýmov a   "Zvierací bál" sa mohol začať. Všetci sa tešili, veselili ,zabávali a hodovali. Nič nám nechýbalo, nálada bola výborná.!
 
 

DIVADLO U NÁS - 25.3.2019 

 

VÝLET  DO ZOO  V SPIŠSKEJ NOVEJ VS

25. mája 2017 sme navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi kde si deti v spoločnosti svojich rodičov mohli užiť príjemné chvíle so zvieratkami a vyšantiť sa na hojdačkách, loďkách plavajúcich po vode, kolotoči, nafukovacej žirafe, obhliadnúť pavilón Aqua Terra a popoludnie stráviť v najkrajšom meste Slovenska. Výlet sa nám vydaril , počasie nám prialo, účasť viac ako 90 percentná. Vo fotogalérií sa môžte o tom presvedčiť.
 
 

 Šumiačania na návšteve     

Jedno doobedie sme strávili so šumiackymi škôlkarmi.  Výborné vzťahy oboch riaditeliek nás zbližujú, radi sa navzájom stretávame , odovzdávame si skúsenosti, každý školský rok si naplánujeme jeden deň, ktorý trávime spolu,či už v MŠ u nás, alebo v MŠ v Šumiaci. Deti sa navzájom spoznávajú, hrajú sa spoločne rôzne hry.Tento deň sme si spolu zatancovali , naučili sme nové hudobno-pohybové hry nových kamarátov. Šumiacké deti sa nám predstavili so svojim programom a my sme im zaspievali a zarecitovali naše pesničky a básničky. Tešíme sa na na návštevu ich Materskej školy. 

Športová olympiáda 

28. júna si deti zmerali svoje sily  na multifunkčnom ihrisku. Súťažili v behu , v skokoch znožmo , v hode loptičky na cieľ, v hode loptičky do diaľky, v skoku do diaľky. Rozdelení boli do troch tímov: predškoláci, mladší a trojroční. Najlepším športovcom v tíme predškolákov sa stal Daniel Harvan. Najlepší športovec mladších bol Adam Pustaj a najšportovkyňa trojročných bola Radka Polohová. Víťazí boli odmenení medajlami a potleskom. 

 


Rozlúčková 2017

Predposledný deň šk.r. 2016/2017 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi predškolákmi.Na rozlúčkovú sme si pozvali aj rodičov, pre ktorých sme mali pripravený program, zostavený z rozlúčkových básničiek aj pesničiek samotných predškolákov ako aj mladších, ktorí venovali pár riekaniek svojim starším kamarátom . Druhá časť programu bola tanečná  zostava detských hudobno-pohybových hier, slávnostne odovzdávanie osvedčení, kníh , spomienkových listov , medailí za športové výkony a sladká odmena pre všetkých zúčastnených. 
Predškolákom prajeme veľa úspechov a čo najviac šťastných dní strávených v školských laviciach . Dovidenia !