Mesiac úcty k starším - október 2018

 Deťom od malička vštepujeme lásku a úctu k starkým. Keďže v októbri, ktorý je venovaný starším sa viac venujeme tejto téme si deti spolu s p. učiteľkami pripravili milý program  v podaní básničiek, pesničiek, tančeka so starkými a dramatizáciou rozprávky "Dedko repku zasadil" čím určite potešili svojich starých rodičov ako aj  Klub dôchodcov v našej obci. Obdarili ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi ako poďakovanie za lásku a starostlivosť starkým o svoje vnúčatá. Ďakujeme Vám starí rodičia, že ste s radosťou prijali naše pozvanie a v hojnom počte sme mohli s Vami stráviť jedno príjemne popoludnie. 

Jeseň 2017 v našej škôlke 

Celý október bola v našej škôlke jesenná atmosféra a nálada. To čo sme si napozorovali vonku sme sa snažili vniesť aj do vnútorných priestorov. Počas vzdelávacích aktivít sme si vyrábali strihaním, lepením, obkresľovaním, maľovaním, otláčaním, vyfarbovaním, pečiatkovaním rôzne  výrobky , práce a dekorácie a tým sme si vyzdobili svoje okolie. Deti mali šikovné rúčky, pracovali s radosťou a nadšením čoho dôkazom sú zábery vo fotogalérií.

Výlet do lesa so strážkyňou prírody

   Jeden slnečný jesenný deň - 17. október 2017 sme si naplánovali výlet do lesa spoločne s odborníčkou na prírodu p. Ankou. Vyšli sme nad dedinu, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na jesennú prírodu všade naokolo. Keďže sme mali obuté gumáčky mohli sme pokojne zájsť aj ďalej do lesa a na lúku aj keď tráva bola pomerne vysoká a mokrá. Aktivity a ekohry, ktoré si p. Anka pre nás pripravila sme zvládali bez problémov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s ňou.
 

Vítame Ťa Mikuláš 

6 decembra ako to už býva zvykom naši škôlkari privítali Mikuláša v tom nádhernom zimnom čase. Priniesol balíčky, pre naše dobré detičky. Za všetko sme sa mu pekne poďakovali a pesničku zaspievali.

Naše vianočné vystúpenia - december 2017

" V tie vianočné sviatky povieme Vám vinš krátky. Pán Kristus je narodený, tak nebuďme zarmútení, ale sa mu radujme,to mu bude premilé, dá nám sviatky šťastlivé".
Mesiac december sme venovali nácviku a prípravam na vianočné sviatky. Zhotovovali sme darčeky pre rodičov, pre starších v Domove seniorov, pripravovali a zdobili medovníčky. Naším vianočným programom sme potešili členov klubu dôchodcov z Telgártu, starších v Domove seniorov Radosť, jedno popoludnie sme si pozvali rodičov do Materskej školy na "Vianočné tvorivé popoludnie", kde si deti spolu s rodičmi a pani učiteľkami vyrábali vianočné pozdravy a vianočné ruže z papiera. Predviedli vianočný program - divadielko, koledy a vinš, zatancovali tanec "Anjelik". Po prvýkrát sme boli pozvaní na Jasličkovú do kostola, ktorá sa konala na Prvý sviatok vianočný. 
Verím, že naša snaha nebola márna a svojimi vystúpeniami sme potešili mnohých ľudí a tým dokázali , že vianočné tradície vštepujeme deťom od útleho detstva.
 

Strážkyňa prírody u nás 

23. januára 2017 navštívila našu MŠ strážkyňa prírody. Deti oboznámila so životom lesných zvierat v zimnom období. Spoznávali zvuky týchto zvierat a v prírode vyhľadávali  a rozoznávali stopy zajaca, líšky. Jej aktivity boli pre nás zaujímavé a prínosné. Ďakujeme pani Anke za zaujímavosti, s ktorými
 nás oboznámila a tešíme sa na ďalšie stretnutie s ňou. 
 
 
 

Parný vlak v Telgárte 

17.2. 2017 prechádzal cez Telgárt parný vlak. Hneď ako sme sa o tom dozvedeli sme vedeli, že takúto príležitosť si nenecháme ujsť a škôlkarom doprajeme, aby videli parnú lokomotívu. Deň bol krásny, slnečný a tak nič nebránilo tomu, aby sme sa vybrali na Železničnú stanicu Penzion a zblízka mali možnosť pozorovať tú krásu. Všetko vyšlo podľa plánu o čom svedčia zábery vo fotogalérii. 
 
 

NÁŠ   KARNEVAL

FAŠIANGY 2017 sme oslávili ako sa patrí. Posledný predprázdninový týždeň v našej škôlke sa niesol vo fašiangovom duchu. Od pondelka sme si s deťmi pripravovali masky- škrabošky, rozprávali sme sa o fašiangovom období, spievali si so sprievodom detských rytmických nástrojov, zabávali sa , tancovali tance na  fašiangovú tému, zdobili triedu a chystali sme sa na karneval, ktorý sme odštartovali v piatok doobeda športovými súťažiami, kde súťažili proti sebe dva tímy - červených a modrých. Pani riaditeľka nám napiekla fašiangové šišky a poobede sa stratili deti z triedy, zmenili sa na zvieratká a "Zvierací bál" sa mohol začať. Všetci sa tešili, veselili ,zabávali a hodovali. Nič nám nechýbalo, nálada bola výborná. A hurá na jarné prázdniny!!!!!!!
 
 

DIVADLO CILILING V NAŠEJ ŠKOLKE

22. mája 2017 sme si pozvali Divadlo z Prešova s rozprávkou Soľ nad zlato . Divadelné predstavenie sledovali naši škôlkari s rodičmi , ktorých sme si pozvali, aby sme spoločne strávili rozprávkové popoludnie pri príležitosti sviatku Dňa matiek, MDD a Dňa otcov. Divadelné predstavenie  sa nám  veľmi páčilo.  Herci nám spríjemnili deň svojim vystúpením a určite v budúcnosti si radi pozrieme ich ďalšie rozprávky ,ktoré ponúkajú vo svojom repertoári.

 

VÝLET  DO ZOO  V SPIŠSKEJ NOVEJ VS

25. mája 2017 sme navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi kde si deti v spoločnosti svojich rodičov mohli užiť príjemné chvíle so zvieratkami a vyšantiť sa na hojdačkách, loďkách plavajúcich po vode, kolotoči, nafukovacej žirafe, obhliadnúť pavilón Aqua Terra a popoludnie stráviť v najkrajšom meste Slovenska. Výlet sa nám vydaril , počasie nám prialo, účasť viac ako 90 percentná. Vo fotogalérií sa môžte o tom presvedčiť.
 
 

 Šumiačania na návšteve     

Jedno doobedie sme strávili so šumiackymi škôlkarmi.  Výborné vzťahy oboch riaditeliek nás zbližujú, radi sa navzájom stretávame , odovzdávame si skúsenosti, každý školský rok si naplánujeme jeden deň, ktorý trávime spolu,či už v MŠ u nás, alebo v MŠ v Šumiaci. Deti sa navzájom spoznávajú, hrajú sa spoločne rôzne hry.Tento deň sme si spolu zatancovali , naučili sme nové hudobno-pohybové hry nových kamarátov. Šumiacké deti sa nám predstavili so svojim programom a my sme im zaspievali a zarecitovali naše pesničky a básničky. Tešíme sa na na návštevu ich Materskej školy. 

Športová olympiáda 

28. júna si deti zmerali svoje sily  na multifunkčnom ihrisku. Súťažili v behu , v skokoch znožmo , v hode loptičky na cieľ, v hode loptičky do diaľky, v skoku do diaľky. Rozdelení boli do troch tímov: predškoláci, mladší a trojroční. Najlepším športovcom v tíme predškolákov sa stal Daniel Harvan. Najlepší športovec mladších bol Adam Pustaj a najšportovkyňa trojročných bola Radka Polohová. Víťazí boli odmenení medajlami a potleskom. 

 


Rozlúčková 2017

Predposledný deň šk.r. 2016/2017 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi predškolákmi.Na rozlúčkovú sme si pozvali aj rodičov, pre ktorých sme mali pripravený program, zostavený z rozlúčkových básničiek aj pesničiek samotných predškolákov ako aj mladších, ktorí venovali pár riekaniek svojim starším kamarátom . Druhá časť programu bola tanečná  zostava detských hudobno-pohybových hier, slávnostne odovzdávanie osvedčení, kníh , spomienkových listov , medailí za športové výkony a sladká odmena pre všetkých zúčastnených. 
Predškolákom prajeme veľa úspechov a čo najviac šťastných dní strávených v školských laviciach . Dovidenia !