Identifikačné údaje

Názov zariadenia: Materská škola Telgárt

Adresa: Telgárt č. 154, 976 73 Telgárt

Telefonický kontakt: 048/6194255

e-mail: mstelgart@gmail.com

Forma zriadenia: bez právnej subjektivity

Zriaďovateľ: Obec Telgárt

Adresa zriaďovateľa: Telgárt č. 70, 976 73 Telgárt

Kapacita MŠ: 21 detí

Počet tried : 1


Kontaktujte nás