Rada školy

Rada školy pri MŠ Telgárt na šk. r. 2018 /2019  pracuje v zložení:

predseda              -   Janka Polohová

poslanec OZ           -   Vladimír Birka

za rodičov             -   Veronika Pokošová   

                -   Monika  Pokošová

za PZ        -   Alena Meľová