Rada školy

Rada školy pri MŠ Telgárt na šk. r. 2018 /2019  pracuje v zložení:

predseda              -   Janka Polohová

poslankyňa OZ       -  Mgr. Anna Krušinská

za rodičov            -  Veronika Pokošová   

               -  Soňa Harvanová

za PZ       -   Alena Meľová