Rada školy

Rada školy pri MŠ Telgárt na šk. r. 2017 /2018  pracuje v zložení:

predseda                -  Mgr. Aneta Maková

poslankyňa OZ       -  Mgr. Anna Krušinská

za rodičov               -  Dana Harvanová

                  -   Janka Polohová

                                -   Oľga Harvanová