Rada školy

Rada školy pri MŠ Telgárt na šk. r. 2018 /2019  pracuje v zložení:

predseda                -         Alena Meľová

poslankyňa OZ       -  Mgr. Anna Krušinská

za rodičov               -        

                  -   Janka Polohová

                                -