Informácie o nás

Materská škola je jednotriedna s celodennou aj poldennou starostlivosťou, ktorá zabezpečuje komplexnú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov. Celková kapacita zariadenia je 21 detí. MŠ je umiestnená v účelovej prízemnej budove. MŠ má jednu herňu, jednu spálňu, samostatné zariadenie pre osobnú hygienu, dve šatne pre deti, kuchynku pre výdaj stravy, samostatnú jedáleň, kanceláriu pre riaditeľku, šatňu pre zamestnancov, sklady učebných pomôcok, miestnosť pre uskladnenie čistiacich prostriedkov a zariadenie pre osobnú hygienu pre zamestnancov MŠ.


Areál MŠ je priestranný, trávnatý, na ktorom sú umiestnené: preliezačka, šmýkačka, hojdačky, obojstranná lavička, multifunkčná preliezačka. Jeho priestranstvo je využiteľné na kruhové hry, športové a iné.

Vízia MŠ:
Spokojné dieťa, ktoré ráno prichádza s úsmevom,
spokojný rodič, ktorý privádza a odvádza svoje dieťa,
spokojný učiteľ, ktorý rozdáva lásku, vedomosti a zručnosti.