Zamestnanci MŠ

Riaditeľka MŠ: Anna Neuvirthová

Učiteľka MŠ:    Alena Meľová

Školníčka:        Ingrid Škvarková

Kurič:               Ján Handula