Stravovanie

Cenník stravného:  

Desiata     0,34 €

Obed        0,80 €

Olovrant   0,23 €

Spolu       1,37 €

 

Deti v hmotnej núdzi:

Desiata      0,00 €

Obed          0,00 €

Olovrant     0,17 €

Spolu        0,17 €

 

Stravné sa hradí mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci.