Stravovanie

Cenník stravného:  

Desiata     0,26 €

Obed        0,64 €

Olovrant   0,22 €

Spolu        1,12 €

 

Deti v hmotnej núdzi:

Desiata      0,00 €

Obed          0,00 €

Olovrant     0,13 €

Spolu          0,13 €

 

Stravné sa hradí mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci.